Regulamin

REGULAMIN 
SZKOŁY TAŃCA ESTILO

  1. Szkoła oraz Kursanci są zobowiązani do przestrzegania umówionych terminów zajęć.
  2. Zajęcia indywidualne można odwołać najpóźniej 24 godziny przed umówioną lekcją  w przeciwnym wypadku koszt lekcji musi zostać pokryty przez Kursanta. W celu odwołania lub przełożenia zajęć należy kontaktować się ze szkołą telefonicznie .
  3. W przypadku zajęć grupowych rezerwacja miejsca w grupie jest możliwa po dokonaniu wpłaty zaliczki w kwocie 50zł w ciągu 48 h od zgłoszenia.Jeśli zaliczka nie wpłynie rezerwacja zostaje anulowana. Grupy otwierane są w oparciu o ilość potwierdzonych zgłoszeń. W przypadku nie pojawienia się na zajęciach zaliczka przepada.
  4. Rezerwacja terminu zajęć indywidualnych jest możliwa po dokonaniu wpłaty zaliczki w kwocie 50zł w ciągu 24 h od zgłoszenia. Jeśli zaliczka nie wpłynie w ustalonym czasie termin jest anulowany.W przypadku nie pojawienia się na zajęciach zaliczka przepada.
  5. W przypadku zajęć grupowych w razie nieobecności na pojedynczych zajęciach Kursant, po uprzednim zgłoszeniu szkole swojej nieobecności, ma możliwość odrobienia w ciągu 2 tygodni zajęć przychodząc na inną grupę (może być również inny styl tańca) w wyznaczonym przez szkołę terminie. Karnet nie przesuwa się o niewykorzystane wejścia. W przypadku braku zgłoszenia lub większej ilości nieobecności, niewykorzystane lekcje przepadają.
  6. W przypadku choroby instruktora bądź innej losowej przyczyny uniemożliwiającej stawienie się prowadzącego na kurs, organizowane zostaje zastępstwo. W przypadku zajęć indywidualnych szkoła informuje Kursantów o konieczności zastępstwa , odwołania lub przełożenia lekcji.
  7. Na zajęciach obowiązuje obuwie zmienne ( wygodne, sportowe lub taneczne)
  8. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć.
  9. Rodzice ubezpieczają dzieci we własnym zakresie
  10. Zwrotów nie uwzględniamy.

Nie wiesz od jakiego kursu zacząć? Pomożemy Ci w wyborze.

Zapraszamy do naszej szkoły Tańca przy ulicy Armii Krajowej.

Roztańczymy Każdego!